Białko test domowy test do wykrywania białka

  Ograniczenia metody Białko: jakikolwiek odcień zieleni oznacza obecność białka w moczu. Test jest wysoce czuły dla albumin i mniej czuły dla hemoglobin, globulin i mukoprotein.4 Negatywny wynik testu nie wyklucza obecności tych białek.

Białko test domowy test do wykrywania białka - wszystko co mógłbyś chcieć wiedzieć. Sami widzimy jak niedostateczną mamy wiedzę w temacie Białko test domowy test do wykrywania białka. Napiszmy więc parę słów na ten temat. I tak jest - oczywiście Białko test domowy test do wykrywania białka to znany środek, który człeku może pomóc. Twoje zdrowie potrzebuje naszej szczególnej troski.

Białko test domowy test do wykrywania białka opis

A zatem tu dowiesz się więcej o Białko test domowy test do wykrywania białka – własności m.in o różnych cechach produktu, dostępności oraz poczytasz komentarze i opinie internautów. Możesz także aktywować odnośnik powyżej z nazwą produktu by przejść do tej strony.

Białko test domowy test do wykrywania białka informacje

  Ograniczenia metody Białko: jakikolwiek odcień zieleni oznacza obecność białka w moczu. Test jest wysoce czuły dla albumin i mniej czuły dla hemoglobin, globulin i mukoprotein.4 Negatywny wynik testu nie wyklucza obecności tych białek. Mocz wysoce zbuforowany albo zasadowy może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Próbki moczu zanieczyszczone czwartorzędowymi związkami amonu lub środkami do czyszczenia skóry zawierającymi chlorheksydynę może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Mocz o wysokim ciężarze właściwym może dawać wyniki fałszywie ujemne.     Zasada działania testów i wartość oczekiwana Białko: Reakcja oparta jest na zjawisku znanym jako „błąd białka” pH wskaźników, gdzie wskaźnik wysoce zbuforowany może zmieniać kolor w obecności białek (aniony), podczas gdy wskaźnik uwalnia jony wodorowe do białka. Przy stałym pH, pojawienie się jakiegokolwiek odcienia zieleni oznacza obecność białka. Zakres kolorów od żółtego do żółtozielonego oznacza wyniki negatywne. Pojawienie się kolorów od zielonego do zielononiebieskiego oznacza wyniki pozytywne. Białko w ilości 1-14 mg/dl może być wydzielane przez zdrowe nerki.3 Pole testowe dające wynik wyższy niż odpowiadający śladowym ilościom białka oznacza znamienną proteinurię. Dla moczu o wysokim ciężarze właściwym, test może dawać wynik oznaczający obecność śladowych ilości białka, chociaż jego rzeczywista obecność występuje w prawidłowym stężeniu. W przypadku wykrycia śladowych ilości białka należy przeprowadzić badania w laboratorium analitycznym.    Wykonanie badania Przed wykonaniem badania przygotować papierowy ręcznik i zegarek z sekundnikiem. Doprowadzić temperaturę testu do temperatury pokojowej (15 – 30°C) Rozedrzeć aluminiową kopertkę w zaznaczonym do tego celu miejscu. Wyjąć z kopertki test paskowy, zwracając uwagę, aby nie dotknąć palcami pola reakcyjnego. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić. Pasek testowy całkowicie zanurzyć w dobrze wymieszanym moczu i natychmiast go wyjąć, aby uniknąć rozpuszczania się odczynnika na polu reakcyjnym. Po wyjęciu paska usunąć nadmiar moczu poprzez otarcie (przeciągnięcie) krawędzi paska o brzeg pojemnika z moczem. Trzymając test poziomo dotknąć jego brzegiem do ręcznika papierowego tak, aby dodatkowo osuszyć nadmiar moczu. Trzymając pasek testowy poziomo porównać zabarwienie pola na pasku ze skalą barwną umieszczoną w opakowaniu w czasie 60 sekund.     Pobranie moczu do badania Przy pobieraniu moczu do badania paskami BIAŁKO Test należy kierować się takimi samymi zasadami jakie stosuje się, gdy mocz jest oddawany do badania w laboratorium analitycznym. Do badania należy pobrać próbkę moczu pochodzącą ze środkowego strumienia z pierwszej porannej zbiórki po okresie całonocnego spoczynku. Mocz należy zebrać do czystego i suchego pojemnika. Aby badanie moczu było wiarygodne i obiektywne, przed pobraniem należy unikać spożywania pokarmów zawierających barwniki oraz leków zmieniających zabarwienie moczu. W dniu poprzedzającym badanie nie należy wykonywać ciężkich wysiłków fizycznych, jak również unikać wysokobiałkowej diety. W przypadku kobiet nie należy pobierać moczu podczas krwawień miesięcznych, jak też 2 – 3 dni przed spodziewaną miesiączką i tuż po jej zakończeniu. Badanie powinno być wykonane w ciągu 1 godziny od pobrania moczu. Jeśli nie ma takiej możliwości, próbkę moczu należy natychmiast zamrozić i doprowadzić do temperatury pokojowej dopiero przed wykonaniem badania. Zbyt długie przetrzymywanie próbki w temperaturze pokojowej może doprowadzić do namnożenia bakterii i wpłynąć na wartość pH moczu. Zmiana pH moczu na zasadowe może dawać fałszywie dodatnie wyniki na białko. Obecność glukozy w moczu również może obniżać wartość pH. Zanieczyszczenie próbki moczu środkami do oczyszczania skóry zawierającymi chlorheksydynę może wpłynąć na wynik testu na białko, w mniejszym stopniu na ciężar właściwy i bilirubinę.    Przechowywanie i trwałość testów Opakowanie Insight™ BIAŁKO Test zawiera 10 sztuk testów, skalę barwną służącą do odczytania wyniku i instrukcję wykonania badania. Każdy test jest zapakowany w osobną kopertkę foliową. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić. Testy BIAŁKO Test należy przechowywać w temperaturze 2 – 30° C w ich oryginalnych opakowaniach. Opakowań nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, jak również nie zamrażać. Pasek testowy należy wyjąć z kopertki tuż przed wykonaniem badania. Nie należy używać testów po terminie ważności. Nie należy używać testu, jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone. Nie należy używać testów przebarwionych, których kolor może wskazywać na utratę wymaganych właściwości.    Opis Testy paskowe Insight™ BIAŁKO Test są przeznaczone do wykonania ogólnego badania moczu w warunkach domowych. Testy BIAŁKO Test są plastikowymi paskami, na których został0 umieszczone jedno pole reakcyjne. W przypadku kontaktu z moczem na polu reakcyjnym zachodzą odpowiednie reakcje biochemiczne, które powodują zmianę barwy pola. Badanie testem BIAŁKO Test polega na zanurzenia paska testowego w próbce moczu i wzrokowym porównaniu zabarwienia pola ze skalą barwną, która znajduje się w opakowaniu. Testy służą tylko do użytku zewnętrznego 
Wszystko to napisaliśmy, abyście mogli Państwo zostać zaznajomieni nieco bardziej na temat produktu Białko test domowy test do wykrywania białka, który w rzeczywistości może stać się dla nas użyteczny i warto rozważyć kwestię nabycia go. Polecamy zajrzenie do działającej online internetowej apteki po leki i po informacje o lekach. Gwarantujemy niewysoką wartość farmaceutyków i fachową obsługę odwiedzających portal. Apteka internetowa jest jedną z pięciu najbardziej znanych i najbardziej cenionych portali zapewniających przesyłanie farmaceutyków.pragniemy zaprezetować w tym miejscu trzy grupy prepratów. Po pierwsze Suplementy diety na męską potencję. To jest właśnie grupa farmaceutyków którą biorą faceci z rzeczywistymi lub wydumanymi kłopotami ze swoją potencją. W ostatnim okresie wiele preperatów z tej sekcji zostało zlikwidowanych ze względu na uchybienia w ich tworzeniu i ciutkę substancji czynnej umieszczonej również w leku na receptę. Apteka internetowa nie ma w swojej ofercie preparatów na receptę i farmaceutyków nie zaakceptowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF). Aby utrzymać linię. Jest wiele suplementów diety utrzymanie niskiej wagi. Do najważniejszych przynależą te zawierające w składzie zieloną herbatę.